3 niedziela Wielkiego Postu


Drodzy Parafianie i Goście!

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na uwadze rekomendacje Konferencji Episkopatu Polski i Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, informujemy, iż:

Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem pod warunkiem pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, […]. Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, oraz o pokój na świecie i w intencji naszej Ojczyzny (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika). (Zob. tekst dyspensy na kuria.pl)

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

W naszym kościele w dalszym ciągu spowiadamy przed Mszami Świętymi, które będą sprawowane normalnie. Kościół w tych dniach będzie otwarty w ciągu dnia. Zachęcamy do nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Tych z Was, którzy mogą udać się do kościoła, prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Jeśli jest taka potrzeba, zawsze możemy udzielić sakramentów świętych w domach osób starszych i chorych.

W kościele jednocześnie może przebywać do 50 osób.

Do niedzieli 29 marca włącznie odwołujemy nabożeństwa Drogi krzyżowej, Gorzkich Żali i Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego kapłana (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.

Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii parafialnej podane są na naszej stronie internetowej.

Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.