Ogłoszenia na 3 niedzielę Wielkiego Postu


1. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy  do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych. Drogę krzyżową sprawujemy w każdy piątek o godz. 16.30, zaś Gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godz. 10.00.

2. We wtorek 25 marca przypada  liturgiczna Uroczystość Zwiastowanie Pańskie. W tym dniu będziemy modlić się o świętość życia dla każdego  dziecka poczętego oraz podejmiemy modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ta modlitwa jest najważniejszą siłą wielkiej strategii obrony życia. 

3. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Idea duchowej adopcji zrodziła się w Anglii i we Francji po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Na grunt polski została przeniesiona w 1987 r. przez Zakon Paulinów oraz działającą w obronie życia młodzież akademicką, skupioną we wspólnocie Straż Pokoleń przy paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie. Inspiracją stał się artykuł na temat tej idei, napisany przez polskiego dziennikarza Pawła Milcarka zamieszczony w Rycerzu Niepokalanej.

Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zostały złożone 2 lutego 1987 r. w kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Miejsce złożenia pierwszych przyrzeczeń nie jest dziełem przypadku. To właśnie tutaj po najeździe szwedzkim, w podzięce za obronę Jasnej Góry, król Jan Kazimierz oddaje Ojcom Paulinom gruzy zniszczonej świątyni, rozpoczynając w ten sposób dzieło odnowy moralnej narodu.

Z kościoła Świętego Ducha idea Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaczęła promieniować na całą Polskę. W 1994 r. modlitwa Duchowej Adopcji otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1995 r. rozpoczyna pracę Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze, a modlitwę podejmują kolejne grupy pielgrzymkowe wędrujące do Matki Jasnogórskiej z całej Polski.

Dzisiaj modlitwa znana jest w wielu krajach Europy. Przetłumaczona na kilkanaście języków dociera na wszystkie kontynenty, stając się ruchem na skalę międzynarodową.

Na czym polega Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Jest to indywidualne modlitewne zobowiązanie podjęte prywatnie lub publicznie (w kościele, we wspólnocie, podczas pielgrzymki) w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy, podczas których osoba podejmująca to zobowiązanie odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańcową (radosną, bolesną, chwalebną lub tajemnicę światła) -Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dodatkowe dobrowolne postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym,  osobom chorym,  niepełnosprawnym,  matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta modlitwa nie jest wielkim obciążeniem, jak myśli większość tych, którzy boją się ją podjąć. Jedno Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo zajmuje dokładnie pięć minut. To bardzo niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że doba ma 1440 minut, a modlitwę można odmawiać przy porannym lub wieczornym pacierzu, na spacerze, jadąc autobusem, w każdej dowolnej porze dnia. Oczywiście, na początku mogą się pojawić pewne trudności, np. zapomnienie, ale pamiętajmy, że zapomnienie nie jest grzechem. Można wtedy następnego dnia odmówić modlitwę dodatkowo lub przedłużyć Duchową Adopcję o liczbę opuszczonych dni. Gdyby zdarzyła się przerwa dłuższa niż miesiąc, należy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać.

Wiele osób dołącza do modlitwy pewne praktyki pokutne, które współcześnie są źle widziane w naszym chrześcijańskim życiu, takie jak: posty, umartwienia, ofiary. Dzisiejszy świat zamiast pokuty i nawrócenia preferuje wygodę i konsumpcjonizm, stąd podejmowane wyrzeczenia i dodatkowe zobowiązania mają szczególną wartość.

Oprócz ratowania życia konkretnego dziecka zagrożonego zabiciem, które bierzemy w modlitewną opiekę, modlitwa owocuje wielorakim dobrem. Jest nim systematyczna modlitwa w rodzinach, zwłaszcza gdy podejmują ją rodzice wraz z dziećmi. Skutecznie leczy ona zranione serca matek i ojców, którzy odrzucili dar życia, przywracając pokój w rodzinach, budując nowe relacje między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Modlitwa ta jest także darem zarówno duchowego macierzyństwa dla osób starszych, które czują się bardzo samotne i nikomu niepotrzebne oraz darem rodzicielstwa dla małżeństw, które wyczekują poczęcia i narodzenia upragnionego potomstwa. Stanowi również wspaniałe przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Zwiastowanie Pańskie (rozmowa Maryi z Archaniołem Gabrielem) poprzedziło radość betlejemskiej nocy. Po odejściu Archanioła Maryja pozostała wobec Tajemnicy: Dziecka i Boga w swym łonie. Syn Boży, który rozpoczął swój rozwój jako Człowiek, z miłością został przyjęty przez Maryję i męża zawierzenia św. Józefa. Naszej refleksji na temat duchowej adopcji niech towarzyszy modlitwa o poszanowanie życia poczętych dzieci i otaczanie ich miłością przez rodziców i najbliższych. Również my otoczmy troską życie!

4. W środę o godz. 17.00. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. Od dzisiejszej niedzieli zaczynamy zbierać ofiary pieniężne na kwiaty i elementy dekoracyjne do Grobu Pańskiego w naszym parafialnym kościele oraz na nową świecę paschalną. Ofiary można składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.