Dziękujemy za tegoroczną kolędę!


 

Wizyta duszpasterska jest wyjątkową okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy i podzielenia się wiarą. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym parafianom za otwarcie domów i serc. Dziękujemy też wszystkim, którzy zgłaszali uwagi na temat tego, co dzieje się u nas, i tego, co jeszcze można zrobić. Wierzymy, że gdzie jest dobra wola i chęć współpracy, tam zaowocuje błogosławieństwo Boże. Dziękujemy też za ofiary składane podczas wizyty duszpasterskiej i gościnność wyrażaną również przez poczęstunek przy stole kolędowym.

                                                                                                                                                      o. Dariusz, proboszcz
                                                                                                                                                                    ze wspólnotą