Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym


Dzisiaj, 8 listopada 2020 r. obchodzimy 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego Dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Tematem tegorocznego Dnia Solidarności jest Republika Środkowoafrykańska (RŚA) – Przywrócić nadzieję!

Dochodzi tam do wielu brutalnych ataków, w tym zabójstw odwetowych między różnymi społecznościami. Tutaj cierpienie ma twarz milionów naszych braci i sióstr w wierze umierających z głodu. Twarz tysięcy dzieci zmuszanych do niewolniczej pracy w kopalniach diamentów i uranu. Tysięcy rodzin, które z obawy przed rebeliantami muszą opuszczać swoje domy, by chronić najbliższych.

W Dzień Solidarności wpisana jest tradycyjnie zbiórką ofiar do puszek przed kościołami, a także akcja SMS – RATUJE pod numer 72405 – trwająca do 31 stycznia 2021 r.