Nowy Rok


W pierwszym dniu Nowego Roku 2016 pragniemy złożyć

Naszym Drogim Parafianom, Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom najlepsze życzenia noworoczne.

Stawajmy się pełnymi dobroci świadkami wiary w Boga, który jest Miłością.

Jezus Chrystus niech pomaga wzrastać Wam w wierze, nadziei i miłości.

Święta Boża Rodzicielka niech wyprasza Wam błogosławieństwo i ogarnia Swoją macierzyńską opieką.

 

  1. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Dzisiaj po mszy św. o godz. 10.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jutro  po mszy św.  o godz. 17.00. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
  2. Wizyta duszpasterska – kolęda – odbędzie się 7 i 8 stycznia. Program kolędy zostanie podany w najbliższą niedzielę.
  3. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia po mszy św. o godz. 10.00 różaniec dla Koła Żywego Różańca wraz z konferencją duchową i zmianą tajemnic różańcowych oraz spotkanie opłatkowe. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.
  4. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. W tym dniu jest obowiązek uczestniczenia we mszy św. – w naszym kościele będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Po każdej mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. 
  5. Jednym z owoców mszy św. roratnich jest grupa ministrantów, która zawiązała się w naszej parafii. Sześcioro dzieci zaangażowało się w służbę przy ołtarzu. Pragniemy by to zaangażowanie trwało nadal i nie skończyło się wraz z nabożeństwami roratnimi. Dlatego prosimy rodziców by zachęcili swoje dzieci do przychodzenia do Kościoła a dzieci do wytrwałości w służbie Panu Jezusowi. Chcemy organizować zbiórki ministrantów w każdą sobotę o godzinie 16.00. (termin spotkań do uzgodnienia), po to by dzieci mogły coraz lepiej rozumieć i ćwiczyć się w ministranckiej posłudze. Pierwsza zbiórka już jutro. Widocznym znakiem tej posługi są alby, które zakupiliśmy i poświęcimy w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia podczas mszy św. o godz. 10.00.  Prosimy wszystkie dzieci, które zgodziły się służyć przy ołtarzu by przyszły i przyjęły alby. Jeśli nie przyjdą to wszystko o czym mówiliśmy pójdzie na marne. Jednocześnie pragniemy zachęcić inne dzieci do zaangażowania się w służbę przy ołtarzu, która jest pięknym wyrazem miłości wobec Pana Jezusa.
  6. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Indze Wybierek, rodzinie Państwa Kubińskich oraz Br. Robertowi za posprzątanie kościoła. 5 stycznia tj. we wtorek o pomoc w utrzymaniu czystości w kościele prosimy rodzinę państwa  Michalskich. Dziękujemy wszystkim za dbałość o nasz kościół.