Ogłoszenia na pierwszą niedzielę pażdziernika


1.    Przypominamy, że Msze święte w tygodniu odbywają się o godz. 1700, a w niedziele o 1000 i 1630. Spowiedź w naszym kościele odbywa się codziennie 20 minut przed Mszą świętą.

2.    Nabożeństwa październikowe odbywają się w naszym kościele o godz. 1630. Zaś w niedziele o godz. 930.

3.    Zapraszamy wszystkich na pierwszą w dziejach Szczecina i Archidiecezji papieską koronację Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, która odbędzie się w sobotę, 13 października o godz. 1130, podczas Mszy Świętej pontyfikalnej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski w Bazylice św. Jana Chrzciciela, przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie. O godz. 1100, przed liturgią eucharystyczną, nastąpi premiera utworu SUB TUUM PRAESIDIUM.

4.    Również w przyszła sobotę o. Grzegorz organizuje zbiórkę dla ministrantów, która odbędzie się po Mszy św. wieczornej.

5.    W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski, któremu towarzyszyć będzie hasło „Promieniowanie Ojcostwa”. Św. Jan Paweł II uczy, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane będzie wówczas nauczanie Jana Pawła II. Po Mszach św. odbędzie się również zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka tj. stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

6.    Składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Lidii Radeckiej, Marii Walczak oraz Barbarze Kołodziej za posprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy Pana Tadeusza Musialskiego oraz Panią Marię Walczak. Dziękujemy za troskę o wygląd naszej świątyni.