Ogłoszenia przed Wielkim Postem


1. W Środę Popielcową 5 marca rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który zakończy się obchodami Wielkiego Tygodnia i Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego.

Zapraszamy na mszę św. sprawowaną o godz. 17.00, z obrzędem posypania głów popiołem. Ten znak ma każdemu z nas uświadomić, że jednym z wymiarów życia chrześcijańskiego jest postawa pokuty za popełnione grzechy i nawrócenia, które stanowią konieczny warunek zbawienia każdego, kto przyjął wiarę.

W tym dniu wszystkie osoby od czternastego roku życia zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a osoby od osiemnastego do sześćdziesiątego roku życia (nie licząc chorych) dodatkowo obowiązuje post ścisły, który oznacza możliwość spożycia jednego pokarmu do syta i dwóch mniejszych (KPK, kan. 1252).

2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych. Drogę krzyżową sprawować będziemy w każdy piątek o godz. 16.30, zaś Gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godz. 10.00.

3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą miały miejsce w pierwsze trzy niedziele Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne połączone będą z mszą św. sprawowaną o godz. 10.00 i nabożeństwem Gorzkich żali.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.