Ogłoszenia przed Wielkim Postem


W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który zakończy się obchodami Wielkiego Tygodnia i Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu zapraszamy na Mszę św. sprawowaną o godz. 17.00, podczas której dokonany zostanie obrzęd posypania głów popiołem. Ten znak ma każdemu z nas uświadomić, że jednym z  wymiarów życia chrześcijańskiego jest postawa pokuty za popełnione grzechy i nawrócenia, które stanowią konieczny warunek zbawienia każdego, kto przyjął wiarę.

W tym dniu wszystkie osoby od czternastego roku życia zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a osoby od osiemnastego do sześćdziesiątego roku życia (nie licząc chorych) dodatkowo obowiązuje post ścisły, który oznacza możliwość spożycia jednego pokarmu do syta i dwóch mniejszych (KPK, kan. 1252).

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych. Drogę krzyżową sprawować będziemy w każdy piątek o godz. 16.30, zaś Gorzkie żale w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą miały miejsce w pierwsze trzy niedziele Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne połączone będą ze Mszą św. sprawowaną o godz. 10.00 i nabożeństwem Gorzkich żali.

*  *  *

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odszedł w wieku 67 lat ś.p. Jan Mikołajczyk. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu:

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”