Opłatek z ks. abp Andrzejem Dzięgą


W poniedziałek 2 stycznia gościliśmy w domu zakonnym ks. abp Andrzeja Dzięgę, pasterza naszej diecezji. Ks. arcybiskup przyjechał na coroczne spotkanie opłatkowe dekanatu kamieńskiego. Obecni byli wszyscy duszpasterze dekanatu na czele z ks. dziekanem Dariuszem Żarkowskim. Dla kapłanów była to również okazja do wspólnej modlitwy, którą w kaplicy poprowadził ks. Tomasz, ojciec duchowny dekanatu oraz spotkania przy stole, gdzie przeczytaliśmy fragment Ewangelii o narodzeniu Pańskim, podzieliliśmy się opłatkiem, a ks. arcybiskup życzył owocnej pracy duszpasterskiej i objął życzeniami i modlitwą kapłanów i wszystkich wiernych dekanatu.

Po spotkaniu opłatkowym poprosiliśmy ks. arcybiskupa, aby pobłogosławił stronę internetową domu zakonnego i parafii w Łukęcinie i podziękowaliśmy za przybycie – po raz pierwszy oficjalnie – do wspólnoty paulińskiej.

zdjęcia