parafia


POCZĄTKI
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski istnieje od 1998 roku. Erygował ją w dniu 3 maja ks. abp Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński i powierzył Zakonowi Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulini). Pierwszym proboszczem w latach 1998-2004 był o. Konrad Komor.  Jego zadaniem było zorganizowanie nowego ośrodka duszpasterskiego. Początki były bardzo trudne. Parafia nie posiadała stałego zaplecza duszpasterskiego. Msze św. niedzielne sprawowane były w ośrodkach wypoczynkowych „Skrzat” oraz „Górnik”. Nowy proboszcz  przez prawie 5 lat mieszkał i administrował parafią w wynajętym jednopokojowym mieszkaniu.
 
BUDOWA KLASZTORU (wcześniej DOMU ZAKONNEGO)
15 listopada 1998 r. w miejscu gdzie zaplanowano budowę  kościoła i domu zakonnego, odbyła się uroczystość poświęcenia oraz instalacji ośmiometrowego krzyża. Przewodniczył jej ks. bp Błażej Kruszyłowicz.  W przeddzień odpustu parafialnego – 2 maja 1999 roku, na działce zakupionej pod budowę przyszłej świątyni, poświęcony został polowy ołtarz wraz z kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Odtąd w okresie wakacyjnym (od maja do połowy września) w każdą niedzielę sprawowano w tym miejscu Mszę św. Równocześnie prowadzone były starania o wydanie zezwolenia na budowę kościoła. W  dniu 5 lutego 2000 roku Generał Zakonu Paulinów – o. Stanisław Turek erygował w Łukęcinie dom zakonny. Jesienią tego roku rozpoczęto grodzenie terenu oraz magazynowanie materiałów budowlanych.
W dniu 20 grudnia 2002 oddana została do użytku pierwsza część domu – mieszkania dla ojców i braci. Pod koniec czerwca 2003 roku otwarta została druga część budynku – dom rekolekcyjno-wypoczynkowy.
Od 22 kwietnia 2022 decyzją O. Generała Arnolda Chrapkowskiego dom zakonny nosi nazwę Klasztoru Paulinów w Łukęcinie.
 
KAPLICA I KOŚCIÓŁ
Pierwsza stała kaplica na terenie późniejszego zespołu kościelno-klasztornego powstała 2 grudnia 2001 roku (obecnie zaplecze gospodarcze). Funkcjonowała ona, aż do poświęcenia kaplicy domu rekolekcyjnego (2003 r.). Z chwilą oddania jej do użytku, stała się ona miejscem sprawowania liturgii dla miejscowej parafii, aż do czasu wybudowania świątyni parafialnej.
Budowa kościoła rozpoczęła się 5 listopada 2001 roku, zaś wmurowanie kamienia węgielnego  miało miejsce 30 czerwca 2002 roku. Dokonał tego – w obecności Generała Zakonu – o. Izydora Matuszewskiego, przedstawicieli kurii generalnej Zakonu Paulinów oraz licznie zgromadzonych duchownych i przedstawicieli władz samorządowych, ks. abp Zygmunt Kamiński – metropolita szczecińsko-kamieński. Budowa trwała aż do roku 2008. Konsekracja nastąpiła 3 maja – w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (święto patronalne parafii). Konsekratorem był ks. abp Zygmunt Kamiński. Świątynia stanowi wotum Zakonu Paulinów dla Matki Bożej Jasnogórskiej, o czym informuje tablica umieszczona przy wejściu do kościoła.
 
WSPÓLNOTA OBECNIE
Aktualnie w domu zakonnym i parafii pracuje trzech ojców i brat. Od 26 marca 2023 roku przełożonym i proboszczem jest ojciec Bazyli Cendrowicz (pracuje w naszej parafii od dnia 20 sierpnia 2019 roku). Ojciec Leon Chałupka przybył do Łukęcina 20 lutego 2016 roku z Bachledówki. O. Łukasz Biedalak rozpoczął pracę w Łukęcinie 20 sierpnia 2021. Brat Adam Kiełkiewicz jest we wspólnocie od 5 czerwca 2023.