Rekolekcje powołaniowe


Zakon Paulinów organizuje rekolekcje powołaniowe, które są adresowane do młodzieży męskiej w wieku od 16 do 30 roku życia. Rekolekcje dają możliwość odkrycia swojego powołania. W świetle Bożego Słowa i we wspólnocie podobnym sobie ludziom, łatwiej jest odkrywać to, do czego nas powołuje Bóg pragnący naszego szczęścia.

Rekolekcje te odbywają się w czasie ferii zimowych, aby nie kolidowały ze szkołą. Myślę, że różnorodność terminów ułatwi młodym chcącym rozeznać swoje powołanie dopasowanie planów feryjnych do naszych propozycji rekolekcyjnych.

Bardzo też Cię proszę, abyś przekazał informację o rekolekcjach swoim przyjaciołom i znajomym. Jeśli możesz umieść info na swoim FB.

Rekolekcje nie są płatne. Zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną (info poniżej).

 

Najbliższe powołaniowe rekolekcje:

04-07   lutego     2016 r.  – Jasna Góra

18-21   lutego   2016 r.   – Toruń

 

Kolejne powołaniowe rekolekcje:

23-26   marca       2016 r.   – Jasna Góra (wielkopostne)

21-24   kwietnia    2016 r.   – Leśniów – nowicjat Zakonu paulinów

02-07   maja         2016 r.   – Zakopane dla chłopców i dziewcząt (razem z ss. Prezentkami)

26-29   maja         2016 r.   – Jasna Góra (w tym czasie są święcenia kapłańskie naszych braci)

09-12   czerwca     2016 r.   – Kraków WSD Zakonu Paulinów

 

Wszystkie bieżące informacje można znaleźć także na www.powolania.paulini.pl oraz na FB: www.facebook.com/PowolaniaOSPPE

 

Serdecznie pozdrawiam,

Z Bogiem.

 

o. Andrzej Grad

Referent ds. powołań

ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
+48 34 377 72 03; +48 501 360 143

www.powolania.paulini.pl 
powolania.paulini@gmail.com