Ślubowanie ministrantów


6 stycznia 2016 roku, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii odbyło się ślubowanie i przyjęcie do służby sześciu ministrantów. Sześcioro dzieci – Patryk, Wiktor, Marita, Małgorzata, Vanessa i Aleksandra – złożyło ślubowanie na mszy świętej o godzinie 10.00 w obecności Ojców, rodziców, krewnych i zgromadzonych parafian. Następnie każdy otrzymał nową albę jako widomy znak zaangażowania w służbę przy ołtarzu. Grupa ministrantów powstała w naszej parafii jako owoc mszy świętych roratnich, które organizowaliśmy dla dzieci w czasie Adwentu. Zachęceni prośbami Ojców, dzieci przyszły i zaczęły służyć. Odpowiedzialnym za nie jest o. Marcin, który organizuje zbiórki w kościele, w każdą sobotę o godzinie 16.00. Na zbiórkach dzieci poznają i ćwiczą się w służbie Panu Jezusowi. Cieszymy się ich obecnością i życzymy im wielu sił i wytrwałości w podjętym zobowiązaniu. Jednocześnie pragniemy zachęcić inne dzieci do przyjścia i włączenia się w piękną i radosną służbę Panu Jezusowi przy Jego ołtarzu.